نمایش یک نتیجه

چاپ افست کاغذ مومی

چاپ کاغذ مومی برای بسته بندی مواد غذایی ، کاغذ مومی یک نوع کاغذ ضد رطوبت است و به دلیل خاصیت غیر چسبندگی که دارد برای مواد غذایی بسیار کاربرد دارد . جوهری که برای چاپ کاغذ مومی استفاده می شود گیاهی و خوراکی می باشد تا مشکلی برای مواد غذایی که به وسیله آن ها بسته بندی می شود ایجاد نشود .