نمایش یک نتیجه

چاپ افست فاکتور تحریر 70 گرم

چاپ فاکتور تحریر 70 گرم با الوان 60 گرم ایرانی ، فاکتور تحریر 70 گرم با الوان 60 گرم ، در واقع الوان 60 گرم برگه های زیرین فاکتور می باشد . فاکتور تحریر 70 گرم به صورت دو برگی و سه برگی ارائه می شود و جز ارزان ترین نوع فاکتور است ، فاکتور تحریر بعد از سری کاربن لس پرطرفدار ترین سری خانواده فاکتور هاست . و برای اینکه نوشته ها به برگه های زیرین انتقال پیدا کند از کاربن برای این کار استفاده می کنند .