نمایش یک نتیجه

چاپ افست تگ آویز پروانه ای سلفون مات

چاپ افست تگ آویز پروانه ای سلفون مات با قالب خاص ، تگ آویز ها جنس های متفاوتی دارد یکی از این جنس ها مقوای گلاسه با روکش سلفون مات می باشد . این تگ آویز ها اطلاعات بسیار مفیدی را شامل می شود که هم برای خریدار و هم برای تولیدکنندگان آن جنس بسیار مفید است .