نمایش یک نتیجه

چاپ افست فاکتور تحریر 80 گرم

چاپ فاکتور تحریر 80 گرم با الوان اندونزی 80 گرم ، برگه رویی آن کاغذ تحریر 80 گرم و برگه های زیری الوان اندونزی 80 گرم می باشد . بعد از فاکتور های کاربن لس جز ارزان ترین و پرطرفدار ترین نوع فاکتور هاست . این فاکتور را می توانید به صورت دو برگی و سه برگی سفارش دهید ، در این نوع فاکتور ها برای کپی شدن نوشته های برگه اول بر روی برگه های زیرین باید از کاربن استفاده شود .