نمایش یک نتیجه

چاپ دیجیتال لیبل گچی

چاپ لیبل (برچسب) گچی یا خرد شونده برای پلمپ اموال شما ، به این دلیل به این نوع لیبل ها خرد شونده می گویند که پس از چسباندن بر روی مکان مورد نظر دیگر به راحتی جدا نمی شود خرد و تکیه تکیه می شود .به دلیل اینکه لیبل گچی به سختی از محل خود جدا می‌شود بنابراین می‌تواند کاربردهای زیادی در صنایع داشته باشد.