1-  راهنمای پرداخت کارت به کارت

کاربران می توانند با استفاده از شماره شبا یا شماره کارت که در عکس روبرو قرار داده شده است وجه خود را پرداخت نمایند

بعد از واریزی فیش واریزی خود را در واتساپ برای ما ارسال کنید تا سفارشتون برای چاپ ارسال شود.

ارسال فیش واریزی در واتساپ ارسال فیش واریزی در تلگرام
راهنمای پرداخت سفارشات

راهنمای پرداخت شما

  • شماره کارت بانک ملت : 4985  –  0089  –  3373  –  6104
  • شماره شبا بانک ملت  :60 – 9899 – 9352 – 0000 – 0200 – 0120 – IR69
  • بانک عامل : بانک ملت
  • به نام : محبوبه عسگری

لطفا پس از واریز وجه و پرداخت موفق تصویر فیش واریزی را به همراه سفارش خود از طریق واتساپ برای ما ارسال کنید

توجه داشته باشید که عدم اعلام واریزی مبلغ سفارش به مجموعه لیتوچاپچی باعث می گردد تا سفارش شما در پروسه تولید قرار نگیرد.