گارانتی سفارشات طراحی ، چاپ و بسته بندی

گارانتی سفارشات

لیتوچاپچی برای جلب رضایت شما برای تمامی محصولات خود ضمانت پس از خرید ارائه می دهد . توجه داشته باشید که برای اعمال گارانتی محصول معیوب برای ما ارسال شود و فقط در بازه زمانی 2 الی 10 روز کاری پس از تحویل سفارش به شما خواهد بود.

مواردی که شامل گارانتی محصولات می شود

1- جابجایی و قرار گیری نادرست رنگ ها یا کامل چاپ نشدن طرح روی محصول

در موارد نادر احتمال دارد که تصویر به طور کامل چاپ نشود یا چند سانتیمتر از محصول خالی از طرح مانده و در محدوده خود قرار نگرفته باشد

2- برش محصول در داخل ناحیه اطمینان

در صورتی که محصول شما از آنچه در توضیحات مربوط به ناحیه اطمینان آماده بیشتر برش خورده باشد

3- آسیب دیدگی محصول

در موارد نادر ممکن است آسیب هایی به محصول وارد شود این موارد عبارتنداز : خیس شدن محصول ، پارگی ، کامل چاپ نشدن محصول