طراحی بروشور سه لت بیمارستان برکت

طراحی بروشور سه لت بیمارستان برکت شهید ستاری

بروشور که اغلب برای تبلیغات استفاده می شود، انواع مدل های بروشور می تواند در قالب های تک برگی به صورت لت دار ( تا خورده ) و یا کتابچه در انواع سایز بروشور طراحی و چاپ گردد و همچنین از بروشور تبلیغاتی برای معرفی شرکت ها و یا سازمان ها و اطلاع رسانی در مورد محصولات و یا خدمات آنها به مخاطبان هدف خود نیز استفاده میگردد. چاپ بروشور تبلیغاتی به دلیل کم حجم بودن ، حاوی اطلاعات کلی محصول و یا خدمات است که بصورت خلاصه و مفید می باشد.